List sabljaste pile za metal S918 B limovi 2-8mm, cijevi/profili promjera 10-100mm 2kom