Žicana cetka. Promjer prihvata 3,2 mm, promjer cetke 13,0 mm