Prijavi grešku za artikl
Spit Pulsa 700 E Pištolj za pricvršcivanje

  Osvježi sliku